Regulamin ⋆ Rodzina jest super

Regulamin

 1. Niniejszy Regulamin opisuje założenia i zasady działania w ramach projektu pod nazwą. „Rodzina jest super!” (dalej „Projekt”), realizowanego przez Fundację Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Świętochłowicach przy ulicy Bpa T. Kubiny 5, 41-600 Świętochłowice wpisaną do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386878, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6272724057 oraz REGON: 241953348 (e-mail: ).
 2. Projekt dofinansowany jest w konkursie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2022.
 3. Podstawową formą projektu jest promocja rodziny na terenie Polski.
 4. Adresatami – odbiorcami projektu są osoby mieszkające na terenie Polski, a szczególnie osoby młode, które mogą zastanawiać się nad założeniem rodziny. Serial odpowiada na pytanie: „Czy warto założyć rodzinę?”.
 5. Podstawowe działania projektu obejmują: prowadzenie strony internetowej rodzinajestsuper.pl oraz kanałów społecznościowych @rodzinajesuper, wyemitowanie 12 odcinków serialu o rodzinie m.in. z udziałem zgłoszonych rodzin oraz szeroka promocja projektu i jego rezultatów w przestrzeni ogólnopolskiej na dużą skalę.
 6. Podstawowe działania informacyjne dotyczące projektu prowadzone będą przez stronę rodzinajestsuper.pl.
 7. Wszelkie tworzone i udostępniane na stronie materiały są ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych i nie wymagają żadnych opłat.
 8. Rodziny zainteresowane udziałem w nagraniach serialu mogą się zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie pod adresem: https://rodzinajestsuper.pl/zgloszenie-do-programu.
 9. Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z wyborem danej rodziny do nagrania materiału. Wybór zostanie dokonany na podstawie treści zgłoszenia. Celem weryfikacji zawartych w formularzu informacji możliwe jest przeprowadzenie dodatkowego wywiadu.
 10. Udział w nagraniu zostanie nagrodzony upominkami dla biorących udział w nagraniu. Upominki nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 11. Rodzina biorąca udział w nagraniu zobligowana jest do podpisania formalnych zgód na wykorzystanie wizerunku oraz informacji o stanie zdrowia w momencie nagrania.
 12. Wszelkie zasady wykorzystania i przetwarzania danych osobowych w ramach projektu wskazane są w Polityce prywatności stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.