Regulamin ⋆ Rodzina jest super

Regulamin

 1. Niniejszy regulamin opisuje założenia i zasady działania w ramach projektu pod nazwą. „Rodzina jest super!” (dalej Projekt), realizowanego przez Fundację Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II z siedzibą w Świętochłowicach przy ulicy Kubiny 5, 41-600 Świętochłowice wpisana do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386878, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 6272724057 oraz REGON: 241953348 (e-mail: kontakt@rodzinajestsuper.pl).
 2. Projekt jest dofinansowany ze środków Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej” w ramach konkursu „Po pierwsze Rodzina!”.
 3. Podstawową formą projektu jest promocja rodziny na terenie Polski.
 4. Adresatami – odbiorcami projektu są osoby mieszkające na terenie Polski, a szczególnie osoby młode, które mogą zastanawiać się nad założeniem rodziny czy wejściem w relację małżeńską. Serial ma odpowiedzieć na pytanie: „Czy warto założyć rodzinę?”.
 5. Podstawowe działania projektu obejmują: utworzenie strony internetowej: rodzinajestsuper.pl oraz kanałów społecznościowych @rodzinajesuper, wyemitowanie 12 odcinków serialu o rodzinie m.in. z udziałem zgłoszonych rodzin, publikacja materiałów eksperckich dotyczących tematyki projektu oraz szeroka promocja projektu i jego rezultatów w przestrzeni ogólnopolskiej na dużą skalę.
 6. Podstawowe działania informacyjne dotyczące projektu prowadzone będą przez stronę rodzinajestsuper.pl.
 7. Wszelkie tworzone i udostępniane na stronie materiały są ogólnodostępne dla wszystkich zainteresowanych i nie wymagają żadnych opłat.
 8. Rodziny zainteresowane udziałem w nagraniach serialu mogą się zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie pod adresem: https://rodzinajestsuper.pl/zgloszenia.
 9. Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z wyborem danej rodziny do nagrania materiału. Wybór zostanie dokonany na podstawie treści zgłoszenia. Celem weryfikacji zawartych w formularzu informacji możliwe jest przeprowadzenie dodatkowego wywiadu.
 10. Udział w nagraniu nie wiąże się z wynagrodzeniem dla członków rodziny.
 11. Rodzina biorąca udział w nagraniu zobligowana jest do podpisania formalnych zgód na wykorzystanie wizerunku oraz informacji o stanie zdrowia w momencie nagrania.
 12. Wszelkie zasady wykorzystania i przetwarzania danych osobowych w ramach projektu wskazane są w Polityce prywatności stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.